• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
1. Με την επιστολή/αναφορά μας αριθ. 091/15/ΕΤ/30-7-2015 σας ενημερώσαμε επί όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης στα σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος πάνω από πέντε (5) μέτρα, φόρου που ήλθε στη συνέχεια άλλων παρεμφερών και επιβαρυντικών για τον κλάδο που εκπροσωπούμε δυσβάσταχτων μέτρων που, κατά κοινή λογική και κρίση στοχεύουν μαθηματικώς στην πλήρη και οριστική εξαφάνιση όλων των κατασκευαστικών και παρακατασκευαστικών επιχειρήσεων, εμπόρων και παρόχων.

διαβάστε περισσότερα εδώ