Κατασκευαστές σκαφών (πλαστικά , φουσκωτά, ξύλινα και άλλα).