• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Υπόμνημα προτάσεων στον Υπουργό Ναυτιλίας

Υπόμνημα προτάσεων στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Γιάννη για τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα μικρά σκάφη

Περισσότερα εδώ