• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις

Παρατίθεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων Απομένει η δημοσίευσή του στο Τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Δείτε το εδώ