• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΜΙΧΑΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου συναντήθηκε με τον κ. Κων/νο ΜΙΧΑΛΟ, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και συζήτησε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των κλάδου και ανάγονται στις αρμοδιότητες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Ε.Σ.Π.Α., αντικειμενικές δαπάνες, εξωστρέφεια, γραφειοκρατία).

Από της πλευράς του κ. Προέδρου επιδείχθηκε ιδιαίτερο και άμεσο ενδιαφέρον παροχής κάθε δυνατής συνδρομής στις προσπάθειες και πρωτοβουλίες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ