• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Προσχέδιο νέου Γενικού Κανονισμού Λιμένων για τις εγγραφές, μεταβιβάσεις της κυριότητας, διαγραφές κ.λπ. των μικρών πλοίων καθαρής χωρητικότητας μικρότερης των δέκα (10) κόρων που καταρτίστηκε από Ομάδα Εργασίας η οποία είχε συσταθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας για το σκοπό αυτό.