• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 354/90 -131) η νέα Οδηγία 2013/53/ΕΕ (ακολουθεί) για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη (Personal Water Craft) αυτά δηλ. που στο Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 20 χαρακτηρίζονται ως θαλάσσια μοτοποδήλατα διαφόρων τύπων ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF-JET, JET-SKI κ.λπ.) και διεθνώς είναι γνωστά με το ακρωνύμιο PWC.
Περισσότερα …..