• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής – ΔΕ.Κ.Π.Α.

δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση  Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής – ΔΕ.Κ.Π.Α.

μέρος 1 μέρος 2 μέρος 3