• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ) ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όλα τα σκάφη μήκους κύτους δηλ. γάστρας (όχι ολικού μήκους) από 2,50 μ. μέχρι 24 μ. πρέπει να πληρούν τις κατασκευαστικές και λοιπές απαιτήσεις που καθορίζονται από την Οδηγία 94/25/ΕΚ , όπως σήμερα ισχύει μετά την τροποποίησή της από την 2003/44/ΕΚ όμοια και βεβαίως από τα εναρμονισμένα πρότυπα (ISO), των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN, CENELEC κ.λπ. τα οποία έχουν καταστεί και εθνικά πρότυπα από τον ΕΛ.Ο.Τ.
Οι Οδηγίες αυτές ……….

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο σε PDF κάντε κλικ ΕΔΩ: