• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εκδόθηκε η εγκύκλιος παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων που ακολουθεί και αφορά στον πρόσφατο ν. 4256/2014 για τα Τουριστικά πλοία ……………