• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Αύξηση του ολικού μήκους των σκαφών

Αύξηση του ολικού μήκους των σκαφών του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 38 από τα 10 στα 12 μέτρα και προσαρμογή των απειλούμενων διοικητικών ποινών προς το ευμενέστερο.

Περισσότερα εδώ