• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης μικρών σκαφών – Τεκμήριo φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Όπως είναι γνωστό,  από την προηγούμενη δεκαετία και εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και των οικονομικών προβλημάτων που αυτή δημιούργησε σε όλους τους κλάδους, θεσμοθετήθηκε η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, το γνωστό μας τεκμήριο, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα σκάφη αναψυχής ανεξάρτητα από το ολικό τους μήκος.

Σχεδόν ταυτόχρονα ένα νέο επαχθές οικονομικό μέτρο, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, επιβλήθηκε στα σκάφη αναψυχής που έχουν ολικό μήκος πάνω από επτά μέτρα.

Αν ερωτήσετε για το αν λάβαμε κάποια απάντηση στις επανειλημμένες επιστολές και υπομνήματα προς τους εκάστοτε κρατούντες – αρμόδιους ή και συναρμόδιους η απάντηση που προσήκει είναι αυτή που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (στιχ. 23) «… φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

 Συνεχίζεται έτσι για δεύτερη δεκαετία η καθόλα άδικη από πλευράς της Πολιτείας αντιμετώπιση του μικρού σκάφους/λέμβου βάρκας ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ζούμε σε μια ναυτική χώρα με 17.253 χιλιόμετρα ακτογραμμής και με την ναυτική της παράδοση να έρχεται και να καλλιεργείται από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Για αυτό και μόνο το γεγονός θα  έπρεπε η κατοχή ενός μικρού σκάφους/λέμβου – βάρκας να θεωρείται δεδομένη και να ενθαρρύνεται από την Πολιτεία μαζί με την επιβαλλόμενη ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης, η οποία και αυτή έχει τεθεί υπό καταστολή, και να μη φορολογείται καθόλου!

 Σιωπηρή άρνηση υπήρξε και στο αίτημά μας που πολλάκις κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών για τη σύσταση έστω και άτυπης επιτροπής που θα συνεξετάσει  και θα απεικονίσει σε μια κόλλα χαρτί όλες τις παραμέτρους του τόσο σημαντικού και για την εθνική μας οικονομία αυτού θέματος αφού είτε έτσι είτε αλλιώς θα ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι ως προς τι είναι, τέλος πάντων, το μικρό σκαφάκι αυτό η περίφημη με άλλα λόγια βαρκούλα ο ιδιοκτήτης της οποίας θεωρείται «σκαφάτος», οικονομικά εύρωστος, ενδεχομένως φοροφυγάς, πως κατασκευάζεται και ποιο είναι το επί τοις εκατό ποσοστό που αναλογεί στη χειρονακτική εργασία και το οποίο εν τοις πράγμασιν υπερβαίνει το 65%, να ενημερωθεί ότι στα μικρά νησάκια που δεν τα συνδέει ούτε η «άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή» χρησιμοποιούνται πολλές φορές και κυρίως όταν συντρέχει άφευκτη ανάγκη μεταφοράς προσώπου/ων κ.λπ. κ.λπ. Ακολουθεί  η τελευταία μας επιστολή για τα ίδια θέματα.