• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Β.Ε.Μ.Σ.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23 κάθε μικρό σκάφος, που για τα ερασιτεχνικά νοείται αυτό που έχει ολικό μήκος πάνω από 2,50 μέχρι και 12,00 μέτρα πρέπει, πριν τεθεί σε λειτουργία (κίνηση και κυκλοφορία)  στη θάλασσα, να εγγραφεί στο οικείο βιβλίο που είναι το Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) αυτό δηλ. που αντικατέστησε τα παλαιότερα τηρούμενα  λεμβολόγια.

Περισσότερα …..