• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Αίτημα κατάργησης τεκμηρίων στα σκάφη

Αριθ. Πρωτ.: 034/21/ΕΤ Νέο Φάληρο 9 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣ: κ. Απόστολο ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ
Υφυπουργό Οικονομικών
KOIN: κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
Υπουργό Οικονομικών
κα Αθηνά Καλύβα
Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας
Περιουσίας
Όλα τα ανά την Επικράτεια Μέλη μας

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Με την αριθ. 064/19/ΕΤ/23-9-2019 επιστολή μας η οποία είχε κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χ. σας είχαμε ενημερώσει, και με παραδείγματα τεκμηριώσει, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος κατασκευής και εμπορίας μικρών σκαφών ο οποίος από το έτος 2007 και εντεύθεν ολισθαίνει προς τον πλήρη σχεδόν αφανισμό του. Και επειδή αυτά που λέμε ή γράφουμε πρέπει να τα αποδεικνύουμε:

Ιδού η απόδειξη !

Ετήσια μεταβολή στον συνολικό αριθμό διατεθέντων στην αγορά μικρών σκαφών
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΩΝ 2002 – 2020
Επίσημα από το Υπουργείο Ναυτιλίας
Έτος Πωλήσεις Έτος Πωλήσεις
2002 6.531 2011 3.464
2003 7.583 2012 2.774
2004 8.761 2013 2.060
2005 9.590 2014 2.512
2006 9.668 2015 2.423
2007 11.112 2016 2.515
2008 9.271 2017 2.919
2009 7.223 2018 3.383
2010 5.495 2019 3.655

Έτος 2020 2.478 !

Τόσον στην πιο πάνω επιστολή μας όσον και στην αριθ. 034/20/ΕΤ/19-3-2020 με αποδέκτη την κα Αθηνά Καλύβα Γενική Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, στην οποία εγγράφως μάς είχατε υποδείξει να απευθυνθούμε, είχαν επισυναφθεί:
• αναλυτική μελέτη με συμπερίληψη της ισχύουσας και για το μικρό σκάφος νομοθεσίας (ετήσια τεκμαρτή δαπάνη – τεκμήριο, φόρος πολυτελούς διαβίωσης 13% επί του τεκμηρίου, τέλη πλόων -ΤΕ.Π.Α.Η.),
• αναλυτικοί αριθμητικοί στατιστικοί πίνακες της πορείας του κλάδου κατά την τελευταία εικοσαετία (επίσημος από το Υπουργείο Ναυτιλίας αριθμός πωληθέντων ετησίως μικρών σκαφών κατά ολικό μήκος, υλικό κατασκευής και χώρα ναυπήγησης),
• συγκριτικοί πίνακες με τα σημαντικού ύψους ποσά που χάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ.) καθώς και
• πολυσέλιδη μελέτη του Πανεπιστημίου του Πειραιά και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τη σημασία του σκάφους στην Εθνική μας Οικονομία.

Κύριε Υφυπουργέ,
Ενόψει όλων αυτών των δυσμενών συγκυριών (ύφεσης – κορωνοϊού) παρακαλούμε όπως μελετηθούν οι εισηγήσεις μας για την κατάργηση του «τεκμηρίου» για τα μικρά σκάφη, πράξη στην οποία αυτεπάγγελτα έπρεπε να έχει προχωρήσει το Υπουργείο σας και το αναμφισβήτητο γεγονός τεκμηριώνεται απόλυτα με παραδείγματα στις αρχικές επιστολές μας (βλ. πίνακες απώλειας εσόδων από Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., ΤΕ.Π.Α.Η., επαναλαμβανόμενων ανά τακτά χρονικά διαστήματα παραβόλων.
Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η κατάργησή του με το άρθρο 4 του ν. 3091/2002 για τα σκάφη αναψυχής μήκους μικρότερου από δέκα (10) μέτρα είχε ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα των πωλήσεων μικρών αυτών σκαφών ως αποδεικνύεται από τους πιο πάνω πίνακες.
Κατά την παρούσα δυσμενή κατάσταση της πλήρους απραξίας που όλοι μας βιώνουμε και με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες των μελών μας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού, το μέλλον του οποίου και κατά την εφετινή τουριστική περίοδο κρίνεται ως ζοφερό, η αποδοχή του αιτήματός μας θα αποτελέσει μια αχτίδα φωτός.
Με αφορμή και τις ανακοινώσεις σας για επανεξέταση των τεκμηρίων διαβίωσης επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά το αίτημά μας για την, με πρωτοβουλία σας, συγκρότηση ειδικής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του :
• Υπουργείου Οικονομικών
• Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Υπουργείου Τουρισμού και
• Συνδέσμου μας
Έργο της επιτροπής να είναι η εξέταση όλων των οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με το σκάφος αναψυχής με στόχο την προσαρμογή των οικείων διατάξεων στη σημερινή πραγματικότητα και απαιτήσεις προς όφελος όλων, της εθνικής μας οικονομίας συμπεριλαμβανομένης.

Μετά τιμής
Για το Δ.Σ./Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματείας
Γεώργιος Κρανίτης Μιχαήλ Αγγελάκης