• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ,
 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α ́ 
ΓΕΝΙΚΕΣ    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο  1
Έδρα – Επωνυμία
Ιδρύεται  με  το  παρόν  Καταστατικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων  Κατασκευαστών  Πολυεστερικών και Άλλων  Σκαφών, Παρελκομένων  Εξαρτημάτων, Εμπόρων  και  Υπηρεσιών»
(Σ. Ε. ΚΑ. ΠΛ. Α. Σ. ‐ Π. Ε. Ε. Υ.) και  έδρα την εκάστοτε οριζόμενη από το Δ.Σ.
Για τις διεθνείς του παραστάσεις η επωνυμία του είναι
«HELLENIC MARINE INDUSTRY ASSOCIATION».
Για να διαβάσετε ολόκλητο το καταστατικό κάντε κλικ εδώ