Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΙΤΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 261 0 993774
Fax: 261 0 994366
E-mail: nireus-p@otenet.gr
Website: www.nireus-boats.gr

 

Αντ/δρος Α΄: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-9820872
Fax: 210-9819115
E-mail: info@tarasiadismarine.gr
Website: www.tarasiadismarine.gr

 

Αντ/δρος Β΄: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 2296-0-22002
Fax: 2296-0-22007
E-mail: info@olr.gr
Website: www.olr.gr

 

Γ. Γραμματέας: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 2106627563 – 4
Fax: 2106627563
E-mail: nikita@sea.gr
Website: www.nikitaboat.gr

 

Ταμίας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΑΡΙΔΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-4834574
Fax: 
E-mail: info@rentarib.gr
Website: www.rentaboat.gr

 

Μέλος: ΙΩΑΝ.ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-2402505
Fax: 210-2462968
E-mail: john@viotar.com
Website: www.viotar.gr

 

Μέλος: Γ.ΠΑΠΠΑΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-9962568
Fax: 210-9939893
E-mail: gpappas@pappasbros.gr
Website: www.

 

Μέλος: Π.ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-6022000
Fax: 210-6022000
E-mail: pfostieris@hotmail.gr
Website: www.

 

Μέλος: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-8975669
Fax: 210-8975231
E-mail: info@f-kotsampasis.gr
Website: www.f-kotsampasis.gr

 

Διευθυντής του Συνδέσμου είναι ο  Ναύαρχος ε.α. κ Νικόλαος Σπανός
Τηλέφωνο Εργασίας:210
E-mail: 
Website: 

 

Γραμματέας του Συνδέσμου είναι  Η κα Ελ. Τσουκαλά
Τηλέφωνο : 210-4831846
Κινητό : 6936711187