Νέα

Προσχέδιο νέου Γενικού Κανονισμού Λιμένων για τις εγγραφές, μεταβιβάσεις της κυριότητας, διαγραφές κ.λπ. των μικρών πλοίων καθαρής χωρητικότητας μικρότερης των δέκα (10) κόρων που καταρτίστηκε από Ομάδα Εργασίας η οποία είχε συσταθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας για το σκοπό αυτό.

Περισσοτερα