• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

ΝέαΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 354/90 -131) η νέα Οδηγία 2013/53/ΕΕ (ακολουθεί) για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη (Personal Water Craft) αυτά δηλ….

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα V της αριθ. 4841/Φ7β/52/07-02-1997 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 111 τ.Β΄/26-2-1997) υπό τον τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» (ενότητα αξιολόγησης Α) παργ. 1: «Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος…

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τα δικαιώματα (τέλη) προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των τουριστικών πλοίων αναψυχής, επαγγελματικών και ιδιωτικής χρήσης, καθώς επίσης και των ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών ανεξαρτήτως μεγέθους καθορίζονται με την ……….. Για…

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΑΦΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ) ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όλα τα σκάφη μήκους κύτους δηλ. γάστρας (όχι ολικού μήκους) από 2,50 μ. μέχρι 24 μ. πρέπει να πληρούν τις κατασκευαστικές και λοιπές απαιτήσεις…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

oikonomikes_parametroi_skafwnΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, για το συγκεκριμένο θέμα που θίγεται στο άρθρο αυτό, όταν λέμε «σκάφος αναψυχής» εννοείται: το ερασιτεχνικό σκάφος, κατά την…