• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Σκοπός

Σκοπός του ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ, ως κλαδικού φορέα είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Πιο συγκεκριμένα, ο  Σύνδεσμος ως κλαδικός φορέας έχει ως σκοπό:

α) τη μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία, προβολή, προαγωγή, προστασία και διαφύλαξη των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών συμφερόντων  των  μελών  του στο  πλαίσιο  της   εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

β) την προβολή και προαγωγή της κατασκευής ή και εμπορίας σκαφών από φυσικές ή συνθετικές ύλες, της εισαγωγής ή και εμπορίας μηχανών θαλάσσης καθώς και της κατασκευής ή και εμπορίας πάσης φύσεως παρελκομένων, εξαρτημάτων και πρώτων υλών για  τη θαλάσσια αναψυχή ή και άθληση, για την επαγγελματική – ερασιτεχνική αλιεία, για τις υποβρύχιες δραστηριότητες, για τον τουρισμό καθώς και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας,

γ) την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών ή και εμπόρων των παραπάνω ειδών.

Σκοπός του ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ, ως κλαδικού φορέα είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος επιδιώκει:

1. τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Πολιτείας, κρατικών φορέων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΜΜΕ και οργανισμών του κλάδου με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και προώθηση της εμπορικής ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. την εξασφάλιση προϊόντων τα οποία θα ακολουθούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας.

3. την ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του κλάδου.

Download   PDF