• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

  Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
 • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

  Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Οργανισμοί

Σύνδεσμος

 1. International Council of Marine Industry Association
  Διεθνές Συμβούλιο των Συνδέσμων Ναυτικής Βιομηχανίας
 2. Διεθνής Ομοσπονδία Οργανωτών Εκθέσεων Σκαφών
  Διεθνής Ομοσπονδία Οργανωτών Εκθέσεων Σκαφών, International Federation of Boat Show Organisers

Σύνδεσμοι