• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΙΤΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 261 0 993774
Fax: 261 0 994366
E-mail: nireus-p@otenet.gr
Website: www.nireus-boats.gr

Αντ/δρος Α΄: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-9820872
Fax: 210-9819115
E-mail: info@tarasiadismarine.gr
Website: www.tarasiadismarine.gr

Αντ/δρος Β΄: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 2296-0-22002
Fax: 2296-0-22007
E-mail: info@olr.gr
Website: www.olr.gr

Γ. Γραμματέας: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 2106627563 – 4
Fax: 2106627563
E-mail: nikita@sea.gr
Website: www.nikitaboat.gr

Ταμίας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΛΑΡΙΔΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-4113163
Fax: 210-4110588
E-mail: info@rentarib.gr
Website: www.rentaboat.gr

Μέλος: ΙΩΑΝ.ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-2402505
Fax: 210-2462968
E-mail: john@viotar.com
Website: www.viotar.gr

Μέλος: Γ.ΠΑΠΠΑΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-9962568
Fax: 210-9939893
E-mail: gpappas@pappasbros.gr
Website: www.

Μέλος: Π.ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-6022000
Fax: 210-6022000
E-mail: pfostieris@hotmail.gr
Website: www.

Μέλος: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Τηλέφωνο Εργασίας: 210-8975669
Fax: 210-8975231
E-mail: info@f-kotsampasis.gr
Website: www.f-kotsampasis.gr

Διευθυντής του Συνδέσμου είναι ο Υποναύαρχος Λιμ. Σώματος (ε.α.) Άγγελος Θ. Αργυρακόπουλος
Τηλέφωνο Εργασίας:210 97.57.693
E-mail: admiralrtd@yahoo.gr
Website: www.argyrakopoulos.gr

Γραμματέας του Συνδέσμου είναι  Η Κυρία Ελ.Τσουκαλά
Τηλέφωνο : 210-4623798
Κινητό : 6936711187