• ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών
  • ΣΕΚΑΠΛΑΣ – ΠΕΕΥ

    Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Αλλων Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων και Υπηρεσιών

Γίνε Μέλος

Ο Σύνδεσμος έχει ως σκοπό:(Κέιμενο θέλει αλλαγή)

  1. Τη μελέτη, προαγωγή, προστασία και διαφύλαξη των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  2. Την προβολή και προαγωγή της κατασκευής ή και εμπορίας σκαφών από φυσικές ή συνθετικές ύλες, της εισαγωγής ή και εμπορίας μηχανών θαλάσσης καθώς και της κατασκευής ή και εμπορίας πάσης φύσεως παρελκομένων, εξαρτημάτων και πρώτων υλών για τη θαλάσσια αναψυχή ή και άθληση, για την επαγγελματική – ερασιτεχνική αλιεία, για τις υποβρύχιες δραστηριότητες, για τον τουρισμό καθώς και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας,
  3. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών ή και εμπόρων των παραπάνω ειδών.

Download PDF